Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Settings | Sign in

Leona Aglukkaq

Kommentaren: Ja, tenke det; ønske det, ville det med; – men gjøre det!

High North News - ‎May 19, 2016‎
Canadas minister for Arktis, Leona Aglukkaq, som hadde formannskapet i Arktisk råd frem til 2015, uttalte i en artikkel i Canadas største avis Globe & Mail: “Vi trenger bedre vilkår for næringslivet, og vi trenger å snakke med folk som bor i ...
 -